Mjukstartutrustningar

Mjukstartsutrustning med momentstart som ger ytterligare 20% lägre startström jämfört med konventionella mjukstartsutrustningar. Kan kapslas in efter kundens önskemål.

Andra viktiga fördelar som minskar kostnader och slitage på drivutrustningen är:

  • DC-bromsning med inbyggt bromsdon, alt. kontrollerad motströmsbromsning
  • Inbyggd momentövervakning
  • Kontinuerlig felövervakning
  • Termiskt motorskydd samt ingång för PTC-givare
  • Krypkörning fram/back

Broschyrer/kataloger
 Datablad mjukstartutrustning MSF (SV)

Manualer och instruktioner
 Mjukstartutrustning MSF - bruksanvisning (SV)