Kontroll- och testutrustningar

Våra kontroll- och testutrustningar kan vara uppbyggda av allt ifrån olika operatörspaneler, bildbyggnads- och trendvisningsprogram med styrning, kontroll och larm via webb eller GSM. All utveckling, konstruktion och tillverkning sker i Blomstermåla.

Kontrollutrustningar för vattenkraft 
BEVI's pålitliga kontrollutrustningar för helautomatisk drift av vattenkraftstationer konstrueras efter våra kunders önskemål.

De kan vara uppbyggda av allt ifrån olika operatörspaneler, bildbyggnads- och trendvisningsprogram med styrning, kontroll och larm via webb eller GSM, till att omfatta avancerad och exakt nivåreglering för dammar.

Utrustningarna levereras normalt med magnetiseringsutrustning för synkrongeneratorer samt låg eller högspänningsställverk. Vid drift av asynkrongeneratorer levereras kondensatorbatteri för kompensering eller synkronfasning. 

Funktionen är att styra och kontrollera kraftverket automatiskt alla dagar under året och få en optimal drift. Med BEVIs kontrollutrustning är det lätt att starta, stoppa och få en översiktlig information av driften och eventuella driftstopp i sitt kraftverk.

Kontrollskåpet är byggt för att vara i drift i många år med komponenter som är konventionella av hög kvalité och finns som reservdelar eller kan ersättas med en likvärdig apparat även om 20 år.

Vakter och styrningar är med i övervakningen i skåpet så att driftstoppen blir så få och korta som möjligt. Genom larmtexter på operatörspanelen kan man läsa vad som är fel och orsakat driftstoppet.

Vid ett fel stannar maskinen antingen genom en långsam pådragsminskning lika ett normalt kontrollerat stopp eller med snabbstopp om det är ett allvarligt fel och generator snabbt måste kopplas ut från nätet.

Nivåreglering
Maskinen styr på dammytan och startar och stoppar efter inställbara nivåer på ytan. Styr med en nivåregulator i PLC med inbyggd tröghetsreglering så att den klarar olika snabba eller långsamma vattenflödesförändringar, utan att reglera turbinen onormalt mycket eller att vattenflödet genom turbinen pendlar.

Fast pådrag
Ett förutbestämt pådrag väljs på operatörspanelen. Maskinen stoppar och startar på nivån även här men ställer automatiskt in sig på det inställda turbinpådraget och ändras ej efter ökande eller minskande vattenflöde.

Turbinpådraget kan begränsas genom ett max-/min-värde så att nivåregleringen håller sig inom bra verkningsgrad på turbin och inte tar en massa vatten utan att ge mer effekt.

Serviceläge
Här kan varje pump, magnetventil m.m styras separat och är lämpligt vid felsökning eller turbinkontroll och service av aggregat.

 

Testutrustningar för industrin
BEVI utvecklar och bygger även kompletta testutrustningar för olika tillämpningar inom industrin. Dessa lösningar är helt kundunika och utvecklas i tätt samarbete med kunden.