Sponsringspolicy

Vår sponsring ska göra skillnad för människor på de orter där vi verkar och bidra till att området blir attraktivt att bo och leva i.

Vårt engagemang handlar om t ex sponsring av det lokala idrottslaget eller av olika kulturevenemang i regionen.  Vi ser sponsring som en ömsesidig nytta mellan två parter. Som sponsor kan BEVI lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster. Som motprestation får BEVI t ex exponering av varumärket eller varor och tjänster att nyttja. 

BEVIs sponsring ska:

  • Stärka vår lokala närvaro i regionen och resultera i lokal nytta.
  • Bygga varumärket och skapar intern stolthet bland medarbetarna.
  • Främja föreningar och grupper snarare än enskilda personer.
  • Strävar efter att vara ett långsiktigt samarbete med seriösa partners.
  • Företrädesvis ha balans mellan idrott, kultur och samhälle samt mellan pojkar och flickor.

Frågor kring sponsoravtal besvaras av BEVIs marknadskommunikatör

BEVIs sponsorsamarbeten

Nedan ser ni exempel på föreningar som BEVI stödjer i Mönsterås kommun.

Blomstermala-IK-div4-2017-600x203.jpg

Kontaktinformation för frågor

För frågor kring BEVIs sponsring, välkommen att kontakta vår marknadskommunikatör. 

Kontaktinformation till BEVIs marknadskommunikatör →