2019-04-10

Övning vid Skälleryds vattenkraftstation för att säkra elnätet vid allvarliga strömavbrott

Idag är BEVI med och genomför ett test vid Skälleryds vattenkraftstation för att undersöka möjligheterna att anpassa och driva Ålem Energis elnät som ö-drift.

Idag är BEVI med och genomför ett test vid Skälleryds vattenkraftstation för att undersöka möjligheterna att anpassa och driva Ålem Energis elnät som ö-drift. Arbetet görs för att vid eventuella krissituationer eller vid stora allvarliga strömavbrott kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, t ex att kunna driva vattentornet med lokal el och fortsätta förse invånarna i närområdet med friskt vatten. 

Testet görs som del av Jonatan Fredrikssons examensarbete vid Uppsala Universitet där han går civilingenjörsprogrammet i energisystem. Representanter från flera inblandade parter var på plats vid testet:

  • Ägaren Ålem Energi
  • Handledare vid SWECO Energy
  • Turbinleverantören Turab
  • Mönsterås kommun

 Skalleryd-test1.jpgSkalleryd-test-Tor.jpg

  Skalleryd-test-Magnus.jpgSkalleryd-generator.jpg

 

Läs mer om övningen i tidningen Barometern →
(Länk öppen för prenumeranter)