2018-10-10

BEVI lanserar visuell identitet och ny logotyp

BEVI lanserar en visuell identitet. I den visuella identiteten ingår bland annat en ny logotyp, information om färger och typsnitt samt en tagline.

Vi har bevarat den gröna färgen men gjort logotypen modern, mindre detaljrik och därmed snabbare att uppfatta samt enklare att arbeta med både i fysiskt tryck och i en digital miljö. 

En målsättning med vår nya identitet är att hålla samman varumärket BEVI över världen för snabb igenkänning oavsett om du möter oss i något av våra nordiska länder eller i Kina samt oberoende av vem som producerar något material med BEVI som avsändare. 

Lanseringen sammanfaller väl med ett pågående arbete att arbeta tätare tillsammans inom BEVI-gruppen. Vi är ett BEVI som på bästa sätt hjälper våra kunder nå framgång oavsett i vilket land hen befinner sig. Detta oberoende var vår expertis inom ett specifikt kunskapsområde befinner sig internt.

BEVIs nya tagline

Vår nya tagline och vårt löfte till våra kunder lyder: 

”OUR ENERGY - YOUR SUCCESS"

Med detta sagt vill vi förmedla hela vår affärsidé. Att oavsett om det gäller elektriska drivsystem, vårt sätt att bemöta våra kunder eller om vi håller i en kurs, ska vår energi se till att våra kunder når framgång. Detta gäller även internt, vår gemensamma energi ska se till att alla medarbetare trivs, utvecklas och når framgång på jobbet.

Successiv implementering

Den nya visuella identiteten kommer gradvis att implementeras i alla BEVIs digitala och fysiska kanaler. Du kommer bland annat uppleva förändringarna på vår hemsida och i våra sociala kanaler under november, men alla förändringar kommer inte ske över en natt. Eftersom det är lättare att byta utseendet i digital kommunikation än i fysiskt material, så kommer exempelvis kuvert och visst tryckt material under en tid ha den gamla designen. Successivt kommer vårt nya utseende arbetas in i allt du ser från oss. 

Se den grafiska profilen i sin helhet och ladda ner logotypen

Kontaktinformation för frågor

För frågor kring hur du använder BEVIs logotyp eller vår grafiska profil, välkommen att kontakta vår marknadskommunikatör. 

Kontaktinformation till BEVIs marknadskommunikatör →