2017-04-12

Kontrollutrustning till Skånska Energi vid Stalpets vattenkraftstation

BEVI har levererat en ny, komplett lösning i samband med moderniseringen av Stalpets vattenkraftstation.

Utmaningen

Stalpets vattenkraftstation byggdes 1932. Den föråldrade elutrustningen skulle bytas ut och moderniseras. Den nya utrustningen skulle anpassas till befintlig generator och turbin.

Lösningen

BEVI gjorde en komplett leverans med utrivning av gammal utrustning och installation av en ny, modern utrustning som omfattar:

  • Styrskåp
  • Reläskydd
  • Magnetisering
  • 11 kV-ställverk med generatorbrytare
  • Nollpunktsmotstånd till generatorn
  • Utskovsstyrning

Resultatet

Den nya utrustningen underlättar för Skånska Energi att fortsätta driften av denna anrika kraftstation, på ett säkert och effektivt sätt, med färre driftstopp och ökad tillgänglighet. Kraftstationens effekt är på 1000 kW och ger en produktion på 3,5 GWh per år.

Kunden

Skånska Energi är en energikoncern som producerar och levererar förnybar energi och klimatvänliga energilösningar. All energi företaget säljer kommer från förnybara källor – sol och vatten till 100%. Med tretton vattenkraftverk i Skåne, Halland och Småland, och en medelproduktion på cirka 50 GWh per år, är Skånska Energi en av Sveriges största aktörer inom småskalig vattenkraft.