Återvinning av elmotorer

Större elmotorer kan med fördel renoveras. I övrigt kan materialet i motorn återvinnas i väldigt hög utsträckning. Materialåtervinningen spar på både naturresurser och energi och är skonsammare för miljön.

recycling-symbol-300x281.gifBegagnade elmotorer ska kasseras i enlighet med gällande nationella föreskrifter. Alla komponenter måste återvinnas så långt som möjligt. Elektriska motorer består huvudsakligen av följande material:

Gjutjärn / stål

  • Axel
  • Stator / rotor
  • Hus
  • Flänsar och lager

Aluminium

  • Del av rotor
  • Hus och flänsar

Koppar

  • Lindning

Plast

  • Isoleringsmaterial
  • Fläkt

Ovanstående material måste separeras och sorteras så långt som möjligt för återvinning.

Kontakta BEVI för ytterligare råd om bortskaffande av elmotorer. Vi tar emot elmotorer för återvinning utan kostnad.