BEVI kunskapsbank

BEVIs kunskapsbank samlar information kring våra expertområden elektriska drivsystem och kraftgenerering.

Kunskap kring elmotorer

Verkningsgradsstandard för elmotorer enligt Ekodesigndirektivet

Ekodesigndirektivet reglerar krav på energifeffektivitet hos elmotorer. Enligt standarden har energieffektiviseringsklasserna beteckningarna IE1, IE2 och IE3, där nu IE3 har högst verkningsgrad. 

Läs mer om verkningsgradsstandard för elmotorer enligt Ekodesigndirektivet →

Allmän teknisk information elmotorer

Det är många faktorer som påverkar val av en elmotor och dess optioner för olika applikationer. Här kan du lära dig mer om t ex spänningar,  balansering, säkringar och motorskydd, motorskyddsbrytare, termokontakter, termistorer, kylning, stilleståndsvärmare, isolationsklass, olika driftsarter, kapslingsklass (skyddsform) och normer.

Läs mer om allmän teknisk information kring elmotorer →

Underhåll av elmotorer

I normala driftsmiljöer begränsas underhållet till smörjning av lagren. Vid onormala miljöer, exempelvis hög omgivningstemperatur, behöver elmotorn mer tillsyn. 

Läs mer om underhåll av elmotorer →

recycling-symbol-300x281.gifÅtervinning av elmotorer

Större elmotorer kan med fördel renoveras. I övrigt kan materialet i motorn återvinnas i väldigt hög utsträckning. Materialåtervinningen spar på både naturresurser och energi och är skonsammare för miljön.

Läs mer om återvinning av elmotorer →


Kunskap kring transmissioner

Råd vid val av snäckväxlar

Faktorer att beakta vid val av rätt växel för en given applikation. 

Läs mer om råd vid val av snäckväxlar →

Smörjning och underhåll av snäckväxlar

Faktorer att beakta vid val av rätt växel för en given applikation. 

Snäckväxlar behöver inte någon ytterligare tillsyn. Det är bara om växellådan tas ur bruk en längre tid i en fuktig miljö vi råder att du fyller den med olja. 

Läs mer om smörjning och underhåll av snäckväxlar →