Garantivillkor

BEVI lämnar 12 månaders garanti på alla nya produkter från idrifttagningen, dock högst 18 månader från leveransdatum. För reparationer och utbytesprodukter lämnas 6 månaders garanti från leveransdatum.

BEVgarantiVår garanti innebär, att vi gratis reparerar eller ersätter sådana delar eller enheter, som genom normal användning under garantitiden blivit obrukbara på grund av fabrikations- eller materialfel. Dock gäller att den kompletta enheten returneras till BEVI före garantitidens utgång med betald frakt.

Efter garantireparationer eller garantibyte återsänder BEVI den reparerade eller utbytta produkten med normalt transportsätt inom Sverige.

Produkter som används för andra ändamål och/eller under andra förhållanden än som specificerats av BEVI och vartill de är beräknade, omfattas ej av garantin.

Vi fritar oss från allt ansvar för följdskador såsom driftavbrott, produktionsbortfall, skada på person eller egendom etc. Kostnad i samband med utbyte ersättes ej.

BEVI följer Teknikföretagens leveransbestämmelser, NL17 eller Addtechs leveransbestämmelser, som sändes på begäran.

Kontakt för fler frågor om vår garanti

Kontakt till BEVIs kundsupport →

Hitta din kontaktperson →

 

Relaterad information

Hur gör man en reklamation? →