Vattenkraft

BEVI har lång erfarenhet och bred kunskap inom små och medelstora vattenkraftstationer. Vi säkrar optimal energiproduktion för din vattenkraftanläggning.

BEVI är det självklara valet för stationsägare, driftorganisationer och totalentrepenörer när det gäller små och medelstora vattenkraftstationer. 

Vi erbjuder både systemlösningar samt service och underhåll för högsta tillgänglighet. Genom goda kontakter med turbintillverkare kan vi även erbjuda helhetslösningar. 

Referensprojekt inom vattenkraft

BEVI har levererat hundratals vattenkraftlösningar både i Sverige, Norge och Finland. Vi kan presentera flera referensanläggningar på förfrågan. Här är några vattenkraftstationer vi har på vår referenslista: 

 • Stalpets vattenkraftstation vid Svartån, Motala Ström (ägare Skånska Energi AB)
  Byte och modernisering av föråldrad elutrustning. BEVI levererade en komplett lösning med styrskåp, reläskydd, magnetisering, 11 kV-ställverk med generatorbrytare, nollpunktsmotstånd till generatorn och utskovsstyrning.  Utrustningen underlättar för ägaren att driva kraftstationen med färre driftstopp och ökad tillgänglighet.
   
 • Östanå vattenkraftstation vid Helge å i Skåne (ägare Uniper) 
  BEVI har utfört service på generatorn i aggregat G1, som fick en  s.k. certifikatsrenovering enligt Energimyndighetens krav. Servicen innefattade bland annat rengöring, omlindning, byte av statorplåtpaket och omlindning av de 28 rotorpolerna.
   
 • Hörle Bruk vid Lagan i Värnamo
   
 • Duveströms kraftstation vid Alsterån i Blomstermåla

Mål kring förnybar energi

EU har tagit fram gemensamma mål om förnybar energi: År 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor. År 2030 ska andelen uppgå till 32%. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till 2020.

För Sveriges del innebär dessa mål att vi ska öka andelen förnybar energi till 49 procent år 2020.

Även FNs globala mål uttrycker att vi till 2030 väsentligen ska öka andelen förnybar energi i den globala energimixen samt fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

BEVI är en kunnig partner på denna resa mot en mer hållbar värld.

Läs mer