Sågverk och träindustri

Sågverk och träindustrier ställer stora krav på utrustning som används. Efter lång erfarenhet vet vi vad som krävs inom industrins olika applikationer.

BEVI erbjuder både service av befintlig utrustning för ökad tillgänglighet samt nyförsäljning till både sågverk och producenter av utrustning som virkestorkar och sågverk. 

En ojämn och stötig belastning i sorteringsverk och hyvelinmatare ställer krav på en robust lösning för elmotorer, transmissioner och övrig drivutrustning. 

I virkestorkar är det den mycket höga omgivningstemperaturen och höga luftfuktigheten som är den främsta utmaningen. Efter mycket samarbete med framförallt småländska och norrländska sågverk har vi till exempel tagit fram en speciellt anpassad virkestorkmotor i högverkningsgradsutförande. Motorn är konstruerad så att den bättre skall klara av de tuffa krav som ställs på dessa applikationer med mycket höga omgivningstemperaturer och hög luftfuktighet samt stora radiella och axiella krafter på motoraxeln.

”Efter sex år med BEVI som leverantör och över 500 torkmotorer installerade ser vi
en ökad teknisk tillgänglighet i anläggningen, samtidigt har kostnader för underhåll och reservdelsinköp minskat” 

SCA Timber, Sverige