Läkemedel

Läkemedelsproduktion sker i kontrollerad miljö med strikta hygienkrav som ställer stora krav på utrusningen som används.

Renhållning av lokaler i läkemedelsproduktion är mycket viktig. BEVI har lång erfarenhet av läkemedelsbranschen och levererar bland annat drivlösningar för läkemedelsmixers och annat till producenter i branschen. 

Utrusningen måste tåla mycket regelbunden rengörning. I vissa fall kan det t ex krävas extra tålig ytbehandling. Vi anpassar utrustningen helt efter våra kunders behov.